Welke biowasser u ook neemt, deze kost altijd geld. Het verbruik van water en elektriciteit is bij iedere biologische luchtwasser. Ormira B.V. heeft echter een terugverdienfactor in de biowasser. Als men 100.000m³ stallucht per uur moet wassen, garanderen wij dat onze installatie minimaal 1.500m³ natte mestfractie per jaar kan verdampen.

Wat zijn de grote voordelen van een biologische luchtwasser van Ormira B.V.:

– Door het verdampen, van de natte mestfractie, kunnen de exploitatiekosten van de   luchtwassers aanzienlijk dalen. Een klein voorbeeld: per keer dat de mest van het terrein afgevoerd wordt kan men 36m³ vervoeren. Om 1.500m³ mest af te laten voeren moet er 41 keer gereden worden!

– Omdat er minder mest wordt opgehaald, is er veel minder transport op het terrein,    waardoor overdracht van  ziektes van buitenaf tot een minimum beperkt worden.

– Minder transport zorgt ook voor een gesloten systeem, waardoor alle stal- en mestlucht gewassen wordt en er geen extra emissies naar de omgeving gaan.

– Het klimaat in de stal verbetert vanwege het continue aeroob houden van de mest in  uw kelder of put.

– Aangezien de volledige installatie opgebouwd wordt in stalen zeecontainers, is er alleen een stabiele verharde ondergrond nodig. Er hoeven geen speciale waterdichte putten of  tanks gebouwd te worden, omdat het waswaterreservoir zich in de onderste container van de luchtwasser is geïntegreerd.

– De gehele binnenkant van de biologische luchtwasser van Ormira B.V. is gegarandeerd  waterdicht bekleed en afgelast met HDPE (High-density polyethylene), waarop wij op het materiaal minimaal 30 jaar garantie geven.

– Ormira B.V. heeft een systeem ontwikkeld, waardoor er maar zo’n 25liter per dag aan water gespuid hoeft te worden. Het proceswater blijft schoon en de biologie in de luchtwasser is hierdoor beter in balans. Omdat het waswater schoon is, blijft het filterpakket ook schoon en is het onderhoud en reiniging van dit filterpakket minimaal nodig.

– Omdat een filter achter de spoelpomp wordt gemonteerd, is de kans op vervuiling van het leidingwerk en de sproeikoppen gering.

– De besturingskast van de biologische luchtwasser, die Ormira B.V. heeft ontworpen  registreert alle items die vereist zijn volgens de BWL2009.12-V1 norm. Daarbij worden   storingen en 24uurs dagrapporten opgeslagen en verstuurd via email, in de vorm van pdf – bestanden. Zo kunnen eventuele storing snel gesignaleerd en verholpen worden en zijn de dagrapporten betrouwbaar en niet fraudegevoelig.

– Bij aanschaf van een biologische luchtwasser met natte mestfractie verdamping krijgt de klant:          

  • een logboek
  • een handleiding
  • het gedragsvoorschrift volgens de gegevens van artikel 3.101 van de Activiteitenregeling.
  • een opleveringscertificaat

– Ormira B.V. bied de klant de mogelijkheid om bij hun een onderhoudscontract af te sluiten. Hierdoor is men er van verzekerd dat er bij onderhoud of storing onderhoudsmonteurs werken aan een installatie, waar deze ook verstand van hebben.

– De biologische luchtwasser met verdamper komt voor varkensmest in 2014 in aanmerking voor 27% Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en 75% Vrije afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Het netto voordeel kan bij een inkomstenbelastingpercentage van 52% oplopen tot 14% door (MIA) en circa 3% door (VAMIL) = 17% totaal netto voordeel op de aanschaf.  

Dus kort samengevat; dit systeem levert voordelen op voor de varkenshouder, het varken en de omgeving!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *