Eerste levering aan Big Dutchman
vlnr Johan van Balkom en Peter van Mierlo

Ormira B.V. is trots om mede te kunnen delen dat zij de eerste levering aan Big Dutchman hebben mogen verrichten. Zij zijn ervan bewust dat sedert jaren, het een algemeen begrip is, dat luchtwassers in de varkenshouderij 365 dagen per jaar geld kosten. Ormira B.V. heeft hiervoor een biologische luchtwasser ontwikkeld

die GELD KAN OPLEVEREN.

Dit wordt bereikt door de biologische luchtwasser te combineren met een verdampingsunit voor het verdampen van dunne mestfractie. Met deze op diverse locaties bewezen techniek zijn we instaat de volledige dunne fractie die ontstaat na mestscheiding te verdampen met de ventilatielucht van de aanwezige dieren.

Op een bedrijf van 3.000 vleesvarkens bespaart men daarmee 80 opleggers mesttransport! Daar zit ook gelijk de winst.

Doordat het om een gesloten systeem gaat en alle lucht wordt gewassen ontstaan er geen extra emissies naar de omgeving.  Dus kort samengevat dit systeem levert voordelen op voor de varkenshouder, het varken en de omgeving!