Johan van Balkom heeft vanaf eind jaren ’90 veel ervaring opgedaan met het verwerken van varkensdrijfmest op bedrijfsniveau. In de afgelopen 3 jaar zijn de ontwikkelingen snel gegaan, waarbij de hoge prijzen voor mestafzet nog een extra stimulans waren om door te gaan en het systeem verder te automatiseren.

De belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling van het Ormira B.V. mestverwerkingssyteem zijn:

1: de verwerkingsprijs mag niet hoger zijn dan €15,- / m³,

2: het systeem moet op bedrijfsniveau inzetbaar zijn,

3: nuttige inzet van mineralen,

4: de eindproducten moeten afzetbaar zijn,

5: het systeem moet betrouwbaar zijn,

6: de waterige fractie moet loosbaar zijn,

Op basis van deze uitgangspunten is het Ormira B.V.-systeem ontwikkeld en zal in de toekomst ook verder verbeterd worden.