Deze luchtwasser is gebouwd om restwarmte van motoren te verwerken en de uitlaatgassen te wassen. Tevens is de installatie voorzien van een natte mest-fractie verdampgedeelte. Deze installatie kan 100.000m³ lucht per uur wassen. Bij de maximale werking van deze installatie en extra toevoeging van de restwarmte, kan deze minimaal 4.000m³ mest per jaar verwerken / verdampen.Ontwerp De Betonpleats 

Naaste foto is de ontwerp opstelling van de klant z’n bestaande (groene) containers en de koppeling naar de luchtwasser (blauwe) containers.

 

 

 

Ondercontainer in werkplaats. 

Naaste foto is de onder container opbouw in onze werkplaats.

 

 

Betonpleats Betonpleats