Deze installatie is geleverd aan Big Dutchman Pig Equipment GmbH voor Marcellis in Castenray.

Deze luchtwasser is gebouwd volgens de BWL2009.12-V1 norm en is voorzien van een natte mest-fractie verdampgedeelte.
Middels een mestscheider wordt de natte mestfractie gedoseerd in het verdampingsgedeelte
. Ormira B.V. garandeert dat deze installatie minimaal 1.500m³ mest per jaar verwerkt / verdampt. Daarbij kan deze installatie 100.000m³ stallucht per uur wassen. Naast deze installatie heeft Ormira B.V. een mestscheider mogen leveren, met de benodigde hoogwaardige kunststof tanks, leidingwerk en pompen. 

Transport Marcellis Marcellis 01