Deze installatie kan 225.000m³ stallucht per uur wassen. Bij maximale werking van deze installatie, kan deze minimaal 3.000m³ mest per jaar verwerken / verdampen. Aangezien deze ook nog eens aangesloten wordt op een kachelsysteem, die zowel de lucht zal opwarmen en de gescheiden mestfractie zal opwarmen, zal het verdamp rendement aanzienlijk toenemen.

MSS A Totaal 01-01

 

 

 

 

 

De installatie wordt op een verhoogd niveau geplaatst.

MSS A Totaal 01-05