Deze luchtwasser is gebouwd volgens de BWL2009.12-V1 norm en is voorzien van een natte mest-fractie verdampgedeelte. Deze installatie kan 200.000m³ stallucht per uur wassen. Bij deze maximale werking van deze installatie, kan deze minimaal 3.000m³ mest per jaar verwerken / verdampen. Middels een verwarmingssysteem, wordt de te verdampen natte mest-fractie opgewarmd. Naar verwachting gaat deze luchtwasser zo’n 5.000 tot 6.000m³ natte mest-fractie verdampen.Het luchtkanaal moet nog.

Op deze foto is de stal nog in aanbouw en moet het gehele aansluitende luchtkanaal nog gerealiseerd worden.

Deze klant krijgt tevens een dikke fractie droger. Hiermee kan hij mest hygiëniseren en verder indrogen. Die installatie wordt ook in een zeecontainer vervaardigd en wordt direct naast de luchtwasser geplaatst.