Deze luchtwasser is gebouwd volgens de BWL2009.12-V1 norm en is voorzien van een natte mest-fractie verdampgedeelte.
In de enkele zeecontainer die naast de luchtwasser staat, zit de technische aansturing, zoals pompen, tanks, afsluiters en besturingskast.
De silo op de achtergrond, zal dienen voor opslag van de natte gescheiden mestfractie. Vanwaaruit het verdampingsgedeelte gedoseerd gevuld wordt.
 Ormira B.V. garandeert dat deze installatie minimaal 1.500m³ mest per jaar verwerkt / verdampt. Daarbij kan deze installatie 100.000m³ stallucht per uur wassen.

Van den Berkmortel 01Van den Berkmortel 02

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *